سایت سخت کوشان

دوره فشرده آماده سازی ششمی ها برای شرکت درآزمون تیزهوشان  برگزاری دوره ی فشرده آمادگی برای آزمون تیزهوشان ویژه ی ششمی ها بررسی انواع سوالات هوش واستعدادتحلیلی   ازتاریخ 18 خرداد 9